Doxa Deo Faerie Glen

Ons is deel van die groter Doxa Deo familie wat uit verskeie gemeentes in Tshwane, groter Suid-Afrika en die buiteland bestaan. Ons streef daarna om mense so te begelei dat hulle kan groei in hulle kennis van God, hulle liefde vir mense, en die verandering van hulle omgewing. Ons droom van ʻn stad waar God regeer!

Die visie van Doxa Deo is om die vestiging van God se koningkingskap in ons gemeenskap en stad ʻn realiteit te help maak. God het aan elkeen van ons spesifieke gawes, belangstellings en ervarings gegee. Dit ontsluit ʻn proses om elkeen as ʻn aktiewe vennoot toe te rus as medewerkers van die droom om God se heerskappy te vestig in elkeen van die invloedsfere van ons samelewing. Die verwesentliking van hierdie droom is sigbaar in alles waarmee ons as gemeente onsself mee besig hou.

www.doxadeo.org/faerieglen/